ΒΙΒ.ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21Χ30 ΒΙΒ/ΜΕΝΟ 100Φ 7-04-20

11.61

ΜΠΛΟΚ ΠΡΟΓΡ.ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 35Χ50 7-04-21

7.74

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ(Ελάχιστη Καταν.)9Χ20 50Φ 7-04-23

0.97

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ 50Φ 10Χ35 7-04-30

8.33

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ 50Φ 10Χ35 7-04-31

8.33

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΠΛΟΚ 100Φ (ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ) 7-04-32

4.84

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΠΛΟΚ 100Φ (ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ) 17Χ35 7-04-33

4.84

ΒΙΒΛ.ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Α4 100Φ ΑΡΙΘΜ. 7-04-34

13.32

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α4 50Φ ΠΛΑΓΙΟ 7-04-35

3.71

ΕΙΔ.ΣΤΟΙΧ.ΠΑΡΑΔ.ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 19Χ20 50Χ2 7-04-36

2.51

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 21Χ29 50Φ 7-04-37

3.50

ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ 21Χ29 100Φ 7-04-41

11.61

ΔΕΛ.ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΑΥΤΟΓ.50Χ2 17Χ25 NEW 7-04-43

2.90

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ 25Χ35 50Φ. 7-04-51

5.89

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Ι.Κ.Α.(ΠΛΑΓ.)30Χ40 7-04-01

5.43

ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚ. 30Φ 14Χ21 (ΧΩΡ.ΦΠΑ) 7-04-02

2.75

ΔΕΛΤΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)ΥΛΙΚΩΝ &ΑΝΤΙ 50Χ2 7-04-03

2.75

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 21Χ29 100Φ 7-04-06

10.27

ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤ.ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΑΛ/ΚΩΝ 21Χ29 50Φ 7-04-07

3.94

ΒΙΒΛΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 21Χ29 50Φ 7-04-08

3.94

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599 ΠΑΚ.50Φ ΧΑΡΤΙ 80gr 7-04-09

2.60

ΒΙΒ.ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΣΘ.-ΓΥΜΝΑΣ.25Χ35 100Φ 7-04-10

18.60

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓ.ΜΟΤΟΠΟΔ.ΠΛΑΣΤΙΚΟΠ.8Χ13 7-04-15

0.98

ΣΥΜΦΩΝΗΤ.ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ(ΑΓΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟ) 21Χ29 100Φ 7-04-19

4.84

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΕΩΣ 17Χ25 100 7-03-88

2.81

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 21X29 100Φ. 7-03-89

2.60

ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 10Χ15 7-03-91

0.74

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΗΜΕΡ/ΩΝ ΕΒΔΟΜ.12Χ17 7-03-92

1.00

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΗΜΕΡ/ΩΝ 15ΘΗΜΕ.12Χ17 7-03-93

1.00

ΒΙΒ.ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 21Χ30 (ΠΔ 17/96) 40Φ 7-03-96

3.20

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 12Χ41 ΜΠΛΟΚ 100Φ. 7-03-97

3.94

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 12Χ41 ΜΠΛΟΚ 100Φ. 7-03-98

3.94

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 15Χ42 ΜΠΛΟΚ 100Φ 7-03-99

5.13

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 17,5Χ50 ΜΠΛΟΚ 100Φ. 7-04-00

5.13

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΦΥΣΙ/ΤΩΝ&ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ 21Χ29 50Φ 7-03-87

3.65

ΠΙΝΑΚ.ΕΒΔΟΜ.ΑΝΑΠΑΥ.ΠΡΟΣΩΠ.62Χ20 50Φ 7-03-81

7.74

ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 50Φ ΧΑΡΤΙ OCR 21X9.6 7-03-80

3.18

ΒΙΒΛΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ(ΑΦΙΞΕΩΝ) 30Χ42 100Φ 7-03-79

25.07

ΣΥΜΦ.ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΓΡΩΝ 21Χ29 100 7-03-78

4.45

ΣΥΜΦΩΝΗΤ.ΜΙΣΘΩΣ.21Χ29 100Φ(ΚΑΤΑΣΤΗΜ.) 7-03-77

4.45

ΣΥΜΦΩΝΗΤ.ΜΙΣΘΩΣ.29Χ43 50Φ.(ΟΙΚΙΑΣ) 7-03-76

4.45

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 21Χ29 50Φ 7-03-75

3.26

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘΕΝΩΝ/ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 25Χ35 50Φ 7-03-74

7.14

ΚΙΝΗΣ.ΠΕΛΑΤ.(ξενοδοχ.κτλ)ΠΔ 356/86 25Χ35 100Φ 7-03-73

16.67

ΒΙΒ.ΑΣΤΥΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡ.21Χ29 24 7-03-62

2.46

ΒΙΒ.ΠΑΡΑΔΟΣ.ΦΑΡΜΑΚΩΝ 21Χ29 50Φ 7-03-63

3.79

ΒΙΒ.ΣΥΝΤΑΓ.(ΛΟΓ.ΦΑΡΜ)25X35100Φ 7-03-64

15.62

ΒΙΒ.ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21Χ29 24Φ 7-03-65-N

2.44